Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1699
Tytuł: Uczeni, poeci i inni - bibliotekarze uniwersyteccy na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871
Autor: Gębołyś, Zdzisław
Słowa kluczowe: bibliotekarze uniwersyteccy; ziemie niemieckie; XVIII/XIX wiek
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 124-136). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The work characterizes librarians working in libraries of German universities between 1789 an 1871, in the crucial moment for the history of the modern university both in Germany and whole Europe. On the basis of available archive and printed sources a sociological characteristic of the circle of university librarians, especially education, profession/occupation was provided. Also, a characteristic of the course of library work, experience, professional career model, specialist publications written by them was given. The analysis conducted proved that a librarian — a collection guard gradually disappears in the 19th century while his place is replaced with a librarian — professional.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1699
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gebolys_Uczeni_poeci_i_inni_bibliotekarze.pdf457,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons