Skip navigation

Rozprawy doktorskie (WBiOŚ) : [22] Strona domowa kolekcji

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne powiadomienia o nowościach RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 22
Data wydaniaTytułAutor
2018Szczegółowe mapowanie genu związanego z pierwszym etapem rozwoju włośników u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)Gajewska, Patrycja
2018Rola bakterii endofitycznych w fitoremediacji gleb skażonych związkami ropopochodnymiPawlik, Małgorzata
2018Warunki siedliskowe terenów poprzemysłowych a biologia traw: Calamagrostis epigejos i Phragmites australis w aspekcie ich wykorzystania w rekultywacjiSzary, Małgorzata
2017Ekofizjologiczne zróżnicowanie wybranych populacji Vaccinium vitis-idaea (L.) oraz Vaccinium myrtillus (L.) w strefie oddziaływania emisji przemysłowychBorgulat, Anna
2017Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych obszarów Natura 2000 Górnej OdrySzczepański, Wojciech
2017Porównanie zgrupowań kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych rezerwatów przyrody i obszarów niechronionych województwa śląskiegoKarpiński, Lech Miłosz
2017Mapowanie genów i QTL związanych z reakcją na stres niedoboru wody z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mapy genetycznej Hordeum vulgare L.Gudyś, Kornelia
2017Zgrupowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych Wzgórz TrzebnickichBugaj-Nawrocka, Agnieszka
2017Ocena toksyczności in vivo tlenku grafenu (GO) u przedstawiciela bezkręgowców z gatunku Acheta domesticusDziewięcka, Marta
2017Oporność na antybiotyki beta-laktamowe u bakterii bytujących w oczyszczalni ścieków w Żywcu i Jeziorze ŻywieckimBondarczuk, Kinga
2008Ocena skuteczności ochrony wartości botanicznych w wybranych rezerwatach przyrody środkowej i południowej części województwa śląskiegoGorczyca, Monika
2007Ocena wybranych wskaźników ekologicznych w świeżych borach sosnowych zlokalizowanych wokół "Huty Katowice"Pomierny, Sylwia
2007Kierunki przemian fitocenoz borowych obserwowanych na stałych powierzchniach badawczych w okolicach Huty Cynku w Miasteczku ŚląskimGerold-Śmietańska, Izabela
2007Zadomawianie się wybranych grup antropofitów w pasmach Jałowca i PolicyGumieniak, Artur
2008Zbiorowiska segetalne Pogórza CieszyńskiegoChwastek, Eugeniusz
2007Wciornastki (Thysanoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego : struktura i geneza faunyKalinka, Roman
2008Mszyce (Hemiptera, Aphidinea) wybranych zbiorowisk roślinnych centralnej części Garbu Tarnogórskiego i ich związki trofobiotyczne z mrówkamiDepa, Łukasz
2007Wpływ wzrostu modulowanego pH i naprężeniem na układ mikrotubul kortykalnych w epidermie hipokotyla słonecznikaBurian, Agata
2006Antropogeniczne przekształcenia roślinności leśnej w Beskidzie MałymBrzustkiewicz, Małgorzata
2016Ocena zmian morfologii, składu chemicznego i struktury elektronowej powierzchni bakterii z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego oraz spektroskopu fotoelektronówPłoszaj-Pyrek, Justyna
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 22