Skip navigation

Rozprawy doktorskie (WNP) : [26] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Charakterystyka bioróżnorodności zespołów mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę metalofitów w glebach skażonych metalami ciężkimiBorymski, Sławomir
2019Zróżnicowanie i przemiany naturalnej i półnaturalnej roślinności kuesty górnojurajskiej oraz związanej z nią florySkowronek-Schmidt, Izabela
2018Oddziaływanie wybranych czynników chemicznych na właściwości biomechaniczne oraz potencjał do reendotelializacji tkanek kolagenowych przeznaczonych do zastosowań w inżynierii tkankowejMorenc, Małgorzata
2018Organizacja zespołów żeńskich komórek płciowych i przebieg procesu oogenezy niesporczaka Hypsibius exemplaris Gąsiorek, Stec, Morek & Michalczyk 2018 (Eutardigrada, Parachela, Hypsibiidae)Jezierska, Marta
2018Szczegółowe mapowanie genu związanego z pierwszym etapem rozwoju włośników u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)Gajewska, Patrycja
2018Rola bakterii endofitycznych w fitoremediacji gleb skażonych związkami ropopochodnymiPawlik, Małgorzata
2018Warunki siedliskowe terenów poprzemysłowych a biologia traw: Calamagrostis epigejos i Phragmites australis w aspekcie ich wykorzystania w rekultywacjiSzary, Małgorzata
2017Ekofizjologiczne zróżnicowanie wybranych populacji Vaccinium vitis-idaea (L.) oraz Vaccinium myrtillus (L.) w strefie oddziaływania emisji przemysłowychBorgulat, Anna
2017Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych obszarów Natura 2000 Górnej OdrySzczepański, Wojciech
2017Porównanie zgrupowań kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych rezerwatów przyrody i obszarów niechronionych województwa śląskiegoKarpiński, Lech
2017Mapowanie genów i QTL związanych z reakcją na stres niedoboru wody z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mapy genetycznej Hordeum vulgare L.Gudyś, Kornelia
2017Zgrupowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych Wzgórz TrzebnickichBugaj-Nawrocka, Agnieszka
2017Ocena toksyczności in vivo tlenku grafenu (GO) u przedstawiciela bezkręgowców z gatunku Acheta domesticusDziewięcka, Marta
2017Oporność na antybiotyki beta-laktamowe u bakterii bytujących w oczyszczalni ścieków w Żywcu i Jeziorze ŻywieckimBondarczuk, Kinga
2008Ocena skuteczności ochrony wartości botanicznych w wybranych rezerwatach przyrody środkowej i południowej części województwa śląskiegoGorczyca, Monika
2007Ocena wybranych wskaźników ekologicznych w świeżych borach sosnowych zlokalizowanych wokół "Huty Katowice"Pomierny, Sylwia
2007Kierunki przemian fitocenoz borowych obserwowanych na stałych powierzchniach badawczych w okolicach Huty Cynku w Miasteczku ŚląskimGerold-Śmietańska, Izabela
2007Zadomawianie się wybranych grup antropofitów w pasmach Jałowca i PolicyGumieniak, Artur
2008Zbiorowiska segetalne Pogórza CieszyńskiegoChwastek, Eugeniusz
2007Wciornastki (Thysanoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego : struktura i geneza faunyKalinka, Roman
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26