Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17001
Tytuł: Calcium targets for production of the medical Sc radioisotopes in reactions with p, d or α projectiles
Autor: Stolarz, Anna
Sitarz, Mateusz
Szkliniarz, Katarzyna
Choiński, Jarosław
Jastrzębski, Jerzy
Trzcińska, Agnieszka
Zipper, Wiktor
Słowa kluczowe: Sc radioisotopes; calcium
Data wydania: 2020
Źródło: "EPJ Web of Conferences" (2020), Vol. 229, art. no. 06004, s. 1-14
Abstrakt: The scandium radioisotopes for medical application can be produced in reactions of calcium with proton, deuteron or alpha projectiles. Enriched isotopic calcium material is commercially available mainly as calcium carbonate which can be used directly for production of Sc radioisotopes or can be converted into other calcium compounds or into metallic form. The superiority of application of calcium oxide is shown throughout analysis of use of each target chemical form.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17001
DOI: 10.1051/epjconf/202022906004
ISSN: 2100-014X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stolarz_Szkliniarz_calcium_targets_of_production.pdf599,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons