Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1703
Tytuł: Kształcenie pedagogów - animatorów społeczno-kulturalnych
Autor: Olbrycht, Katarzyna
Słowa kluczowe: pedagodzy; animatorzy społeczno-kulturalni; kształcenie
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 103-112). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author presents the experiences of the Cieszyn centre in educating pedagogues to act in and through the culture, and to motivate people to be socio-culturally active. It is Cieszyn where the substantial programme discussions concerning this educational field of study were inspired. Cieszyn pedagogy of a cultural-educational work worked out its own specificity of an artistic and regional profile. The centre in Cieszyn has educated over 2500 animators since the beginning of the existence of the field of study called „socio-cultural animation” in intramural and extra mural studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1703
ISBN: 9788322621851
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Olbrycht_Ksztalcenie_pedagogow.pdf288,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons