Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17033
Title: Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w pracach VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego
Authors: Barcik, Jacek
Keywords: VIII Grupa Robocza; Konwent Europejski
Issue Date: 2006
Citation: "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2006, s. 116-127
Abstract: W artykule omówiono problematykę Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w trakcie obrad VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego. Autor rozważa potencjalne konsekwencje bardzo szerokiego ujęcia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w artykule 17. Traktatu o Unii Europejskiej, która obejmuje wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która mogłaby doprowadzić do wspólnej obrony. We wnioskach podkreślono, że w pracach konwentu pojawiły się rekomendacje dotyczące dalszego rozszerzenia współpracy na poziomie ponadnarodowym, otwierające w przyszłości drogę do szerszego zastosowania metody wspólnotowej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17033
ISSN: 2450-3436
1896-8848
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcik_Wspolna_Polityka_Bezpieczeństwa_i_Obrony_w.pdf306,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons