Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17034
Tytuł: Człowiek na okładkach wybranych polskich tygodników w 2015 roku
Tytuł równoległy: Human being on the cover of chosen polish weekly publications in 2015
Autor: Brzoza, Katarzyna
Słowa kluczowe: tygodnik; okładka; ciało
Data wydania: 2016
Źródło: "Rocznik Prasoznawczy" R. 10 (2016), s. 139-158
Abstrakt: W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowań uczyniono obraz człowieka, ukazany na okładkach polskich tygodników opinii, opublikowanych w 2015 roku. Analiza objęła dziesięć tytułów i dotykała głównie warstwy wizualnej. Przeprowadzone badania udowodniły, iż postać ludzka jest bardzo często eksponowana na okładkach wybranych tygodników. Zgromadzone dane pozwoliły odpowiedzieć na postawione pytania dotyczące m.in. płci prezentowanych postaci, sposobu ukazywania ludzkiego ciała czy rozpoznawalności osób występujących na okładkach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17034
ISSN: 1897-5496
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Brzoza_Czlowiek_na_okladkach_wybranych_polski.pdf2,59 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons