Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1705
Tytuł: Nemeckie tekstovye ekvivalenty russkih distributivnyh glagolov
Autor: Stawnicka, Jadwiga
Słowa kluczowe: rosyjskie czasowniki dystrybutywne; rosyjskie przekłady
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, E. Straś (red.), "Słowo i tekst. T. 3, Mentalność etniczna i kulturowa" (S. 121-136). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The present paper characterizes translative tendencies in the case of translating the Russian distributive verbs into German. Russian literary texts and their renderings in German were used as an example. In the first part of the article there were described distributive Aktionsarten verbs in Russian. In the second part the author distinguished four groups of Russian distributive verbs equivalents in German. The largest group is formed by equivalents distributive meaning of which is expressed in German by syntactic means: plurality of object and/or subject. There were also noted the prefixed verbs, adverbs and adverbial phrases with an equivalent of the base verb, as well as examples in which the meaning of distributive verb is expressed by a German verb.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1705
ISBN: 9788322619758
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stawnicka_Niemieckije_tiekstowyje_ekwiwalenty_russkich.pdf582,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons