Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1707
Tytuł: U źródeł problematyki podmiotowości poznania. Krytyczne stanowisko Ksenofanesa z Kolofonu wobec poprzedzającej go tradycji mitologicznej i filozoficznej
Autor: Śpiewak, Sebastian
Słowa kluczowe: Xenophanes of Colophon; mythology; criticism; cognition; truth; Ksenofanes z Kolofonu; mitologia; krytycyzm; poznanie; prawda
Data wydania: 2013
Źródło: "Folia Philosophica" T. 31 (2013), s. 117-131
Abstrakt: The aim of presented paper is to place the work of Xenophanes of Colophon in the history of Greek philosophy. His discovery of subjectivity of cognition might be taken as the next step in emancipation of logos from pre-philosophical way of understanding the world. The author broadens John Burnet’s interpretation of Xenophanes’ fragments, taking the general critique of earlier Greek thought — both mythological and philosophical (philosophy of physis) as its basis. Exemplification of Xenophanes’ modernisation of philosophical discourse is his understanding of truth, which he divides into two notions referring to the problem of subjectivity of cognition.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1707
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Spiewak_U_zrodel_problematyki_podmiotowosci_poznania_Krytyczne_stanowisko_Ksenofanesa_z_Kolofonu_wobec_poprzedzajacego_tradycji_mitologicznej_i_filozoficznej.pdf307,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons