Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17106
Title: Rhapsody for the Theatre – recenzja
Authors: Kisiel, Michał
Keywords: Alain Badiou; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: "Er(r)go", Nr 32, z. 1, 2016, s. 140-142
Abstract: "W podejmowanej przez Alaina Badiou próbie rehabilitacji platonizmu za pomocą matematyki istotne wydaje się to, że filozofia jest odseparowana od prawdy. Będąc niezdolną do jej wyprodukowania i nigdy nie posiadając jej na własność, filozofia jest raczej systematyczną próbą uchwycenia, w jaki sposób prawda ujawnia się na jednym z czterech pól nakreślonych przez Badiou, które nazywa on uwarunkowaniami filozofii: nauce, polityce, sztuce oraz miłości [...]". Recenzja: Rhapsody for the theatre / Alain Badiou ; ed. and introduced by Bruno Bosteels ... - London : Verso 2013. - xviii, 173 s. ; 21 cm
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17106
ISSN: 1508-6305
2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Rhapsody_for_the_Theatre.pdf470,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons