Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1713
Title: Teatr studencki przestrzenią spotkań mieszkańców Cieszyna
Authors: Tomaszewska, Ewa
Keywords: teatr studencki; Cieszyn
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 187-195). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The texts shows theatre as a form of creative education. The author presents the animation and theatrical activity of students for pre-school children and teenagers realized under her supervision. These are the actions, the aim of which was to develop the audience imagination and needs to commune with theatre.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1713
ISBN: 9788322621851
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomaszewska_Teatr_studencki_przestrzenia_spotkan.pdf289,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons