Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1713
Tytuł: Teatr studencki przestrzenią spotkań mieszkańców Cieszyna
Autor: Tomaszewska, Ewa
Słowa kluczowe: teatr studencki; Cieszyn
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 187-195). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The texts shows theatre as a form of creative education. The author presents the animation and theatrical activity of students for pre-school children and teenagers realized under her supervision. These are the actions, the aim of which was to develop the audience imagination and needs to commune with theatre.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1713
ISBN: 9788322621851
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomaszewska_Teatr_studencki_przestrzenia_spotkan.pdf289,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons