Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1714
Tytuł: Związek metafilozofii i filozofii. Próba charakterystyki
Autor: Makuła, Szymon
Słowa kluczowe: meta-philosophy; Jerzy Perzanowski; Jan Woleński; methodology; epistemology; metafilozofia; metodologia; logika; epistemologia
Data wydania: 2013
Źródło: "Folia Philosophica" T. 31 (2013), s. 157-168
Abstrakt: The paper discusses the relation of philosophy and meta-philosophy. With the use of Jerzy Perzanowski’s notion of characteristics of science and Jan Woleński’s meta-methodological typology, the author aims at presenting meta-philosophy as part of philosophy itself. Seen along such lines, meta-philosophy is part of methodology of philosophy which relates classical problems of epistemology to philosophy, just as philosophy of science does it for science. The author argues that the problems of meta-philosophy are in fact philosophical problems and sketches possible meta-philosophical positions analogous to the standpoints in methodology already given. Obviously, this way of presenting meta-philosophy is only one of its possible programs. Yet, the benefit of it is an already given conceptual framework taken from philosophy of science. Szymon
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1714
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Makula_Zwiazek_metafilozofii_i_filozofii_Proba_charakterystyki.pdf257,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons