Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17152
Title: Kilka uwag na temat pierwszego sezonu badawczego w Soba (Sudan)
Authors: Kurcz, Maciej
Keywords: stanowisko archeologiczne; ślady archeologiczne; badania etnograficzne; pamięć kulturowa; Soba; Sudan
Issue Date: 2020
Citation: "Łódzkie Studia Etnograficzne" Vol. 59 (2020), s. 151-172
Abstract: Widoczne na powierzchni stanowiska archeologiczne pełniły zawsze ważną rolę w Sudanie. Będąc integralnymi częściami „mistycznej geografii”, były z reguły przestrzeniami ambiwalentnymi. Obdarzano je szacunkiem i ochroną. Wiele z nich łączyło się z tabu, magicznymi praktykami, stało się scenerią ludowych legend, opowieści o siłach nadprzyrodzonych czy ukrytych skarbach. Ich znaczenie w kulturze nigdy nie należało do niezmiennych, a każde z miejsc, w zależności od epoki historycznej, mogło wiązać się ze skrajnie różnymi interpretacjami. Dynamika postrzegania takich przestrzeni jest dziś szczególnie wyraźna na obszarach miejskich, gdzie na skutek przyspieszających procesów urbanizacyjnych każdy wolny kawałek ziemi jest na przysłowiową wagę złota. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w Soba –miejscu znanym w całym Sudanie z materialnych pozostałości po dawnej nubijskiej stolicy, a które dziś jest intensywnie rozwijającym się ośrodkiem podmiejskim aglomeracji chartumskiej. W artykule prezentuję wstępne wyniki badań etnograficznych nad stanowiskiem archeologicznym w Soba. W omówieniu przedstawiam także pierwsze rezultaty etnograficznych działań wśród lokalnych interesariuszy, które miały na celu zwiększenie zainteresowania miejscowej społeczności archeologią oraz dziedzictwem kulturowym. Realizowane etnograficzne badania są częścią archeologicznego projektu „Soba – the Heart of Kingdom of Alwa”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17152
DOI: 10.12775/LSE.2020.59.09
ISSN: 2450-5544
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurcz_Kilka_uwag_na_temat_pierwszego_sezonu_badawczego_w_Soba.pdf2,53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons