Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17241
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŚwiątkiewicz, Wojciech-
dc.date.accessioned2020-11-23T11:20:46Z-
dc.date.available2020-11-23T11:20:46Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.citationŚląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 29, (1996), s. 192-197pl_PL
dc.identifier.issn0137-3447-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/17241-
dc.description.abstractW zacytowanym fragmencie wiersza Juliana Ursyna Niemcewicza, poety polskiego Oświecenia, ukazany jest odwieczny dramat rozdarcia i niekonsekwencji między społecznymi ideałami a sposobami ich urzeczywistniania. Odczytać w nim można również opinie o zwyczajowej preferencji wyborów aksjologicznych i społecznych rozmiarach aprobaty dla zniewolenia. Socjologia wolności - jeśli wolno użyć takiego określenia - przedmiotem swoich rozważań powinna czynić zarówno kreowany ideał wolności, jego treści i formy, jak i jej urzeczywistnianie w praktykach życia społeczeństw. Człowiek jest istotą społeczną. To oczywiste i nie budzące wątpliwości twierdzenie nosi w sobie konsekwencje, które pozwalają na rozważenie problematyki wolności i jej granic w świecie współczesnym (Fragment tekstu).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectczłowiekpl_PL
dc.subjectspołeczeństwopl_PL
dc.titleCzłowiek podmiotem życia społecznego : postacie społecznego przyzwolenia dla zniewoleniapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Czlowiek_podmiotem_zycia.pdf314,46 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons