Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17244
Tytuł: Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1863-1914 - recenzja
Autor: Świątkiewicz, Wojciech
Słowa kluczowe: recenzja; Ks. Jan Górecki; pielgrzymki; Górny Śląsk; teologia
Data wydania: 1996
Źródło: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 29, (1996), s. 434-438
Abstrakt: Recenzja: Ks. JAN GÓRECKI, Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914, Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, Katowice 1994, ss. 224 plus zdjęcia i mapy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17244
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swiatkiewicz_Pielgrzymki_na_Gornym_Slasku.pdf364,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons