Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17249
Title: Myślenie twórcze dziecka w wieku przedszkolnym : polisensoryczne płaszczyzny diagnozowania
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: twórcze myślenia dziecka; myślenia dywergencyjne małego dziecka
Issue Date: 2002
Citation: Chowanna, 2002, t. 2, s.57-69
Abstract: Mały człowiek w sposób naturalny jest twórcą, w tym obszarze wykazuje sporą przewagę nad osobnikami dojrzałymi. W sferze biologicznej, na przy­kład, aktywność dorosłej jednostki ogranicza się jedynie do przetrwania, natomiast aktywność dziecka jest całkowicie poświęcona budowaniu siebie (Trojanowska - Kaczmarska, 1971, s. 57), stanowi niejako potrzebę pierwszorzędową, której zaspokojenie jest absolutną koniecznością dla op­tymalnego rozwoju istoty ludzkiej w okresie wzrostu[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17249
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_Myslenie_tworcze_dziecka_w_wieku_przedszkolnym.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons