Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1728
Tytuł: Systemy aktywizacji społeczeństwa i próby ich adaptacji w Polsce : (na przykładzie wybranych miast)
Autor: Gramatyka, Michał
Słowa kluczowe: Systemy aktywizacji społeczeństwa; Crime Stoppers; Neighbourhood Watch
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: T. Widła (red.), "Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki" (S. 38-51). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Systemy aktywizacji społeczeństwa Crime Stoppers i Neighbourhood Watch zmieniły raz na zawsze koncepcję współpracy mieszkańców miast z policją. W wyniku rozpowszechnienia modelu współdziałania „zwykłych ludzi” ze stróżami prawa podniesiono wykrywalność wielu typów przestępstw i ograniczono częstotliwość ich występowania. Prawdziwy przełom dokonał się jednak w mentalności zarówno stróżów prawa, jak i ludności cywilnej. Obywatele zdali sobie sprawę, jak wielką wartość ma dla policji informacja, policjanci zaś nauczyli się ufać informacjom przekazywanym anonimowo.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1728
ISBN: 9788322619871
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gramatyka_System_aktywizacji_spoleczenstwa_i_proby_ich_adaptacji.pdf681,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons