Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1728
Title: Systemy aktywizacji społeczeństwa i próby ich adaptacji w Polsce : (na przykładzie wybranych miast)
Authors: Gramatyka, Michał
Keywords: Systemy aktywizacji społeczeństwa; Crime Stoppers; Neighbourhood Watch
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Widła (red.), "Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki" (S. 38-51). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Systemy aktywizacji społeczeństwa Crime Stoppers i Neighbourhood Watch zmieniły raz na zawsze koncepcję współpracy mieszkańców miast z policją. W wyniku rozpowszechnienia modelu współdziałania „zwykłych ludzi” ze stróżami prawa podniesiono wykrywalność wielu typów przestępstw i ograniczono częstotliwość ich występowania. Prawdziwy przełom dokonał się jednak w mentalności zarówno stróżów prawa, jak i ludności cywilnej. Obywatele zdali sobie sprawę, jak wielką wartość ma dla policji informacja, policjanci zaś nauczyli się ufać informacjom przekazywanym anonimowo.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1728
ISBN: 9788322619871
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gramatyka_System_aktywizacji_spoleczenstwa_i_proby_ich_adaptacji.pdf681,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons