Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17286
Title: Monografia słowiańskiego wesela – recenzja
Authors: Mleczko, Joanna
Keywords: Aleksandar Viktorovič Gura; recenzja
Issue Date: 2013
Citation: "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury", T. 25, 2013, s. 298- 306
Abstract: "Obszerna, liczaca blisko 1000 stron, monografia autorstwa rosyjskiego badacza Aleksandra V. Gury poświęcona została słowiańskiemu obrzędowi weselnemu. Składają sie na nią: wstęp, w którym autor przedstawia dotychczasowy stan badań nad słowiańska obrzędowością weselną, a także charakterystykę wykorzystanych źródeł (publikowane i archiwalne materiały etnograficzne, folklorystyczne i etnolingwistyczne z całego obszaru Słowiańszczyzny, a także własne badania terenowe z północy Rosji, białoruskiego i ukraińskiego Polesia, wschodniej Polski i Dalmacji) oraz zastosowaną metodologię, 16 rozdziałów rozmieszczonych w 3 częściach, zakończenie, bibliografia oraz indeks przedmiotowy i leksykalny, obejmujący przywołane w studium terminy obrzędowe. Recenzja: Brak i svad'ba v slavânskioj narodnoj kul'ture : semantika i simbolika / A. V. Gura ; [Rossijskaâ akademiâ nauk. Institut slavânovedeniâ]. - Moskva : Izdatel'stvo "Indrik", 2012. - 935, [1] s. ; 23 cm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17286
ISSN: 0860-8032
2449-8335
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mleczko_Monografia_slowianskiego.pdf479 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons