Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17293
Title: Językowy obraz świata Bułgara – recenzja
Authors: Mleczko, Joanna
Keywords: Mariâna Vitanova; recenzja
Issue Date: 2014
Citation: "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury", T. 26, 2014, s. 179- 182
Abstract: "Monografia Marijany Witanowej Čovek i svjat. Lingvokulturologični proučvanija / Człowiek i świat. Badania lingwistyczno-kulturowe prezentuje językowy obraz Bułgara (we wszystkich znaczących aspektach jego życia), oparty na wnikliwej analizie leksyki (współczesnego bułgarskiego języka literackiego, dialektów, zabytków piśmiennictwa, zwłaszcza z okresu starobułgarskiego) i szeroko rozumianej frazeologii [...]". Recenzja: Čovek i svât : lingvokulturologični proučvaniâ / Mariâna Vitanova ; B"lgarska Akademiâ na Naukite. Institut za B"lgarski Ezik "Prof. Lûbomir Andrejčin". - Sofiâ : Bul-Koreni, 2012. - 207, [1] s. ; 22 cm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17293
ISSN: 0860-8032
2449-8335
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mleczko_Jezykowy_obraz.pdf499,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons