Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17323
Title: Konferencja "O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego. W 110 rocznicę urodzin" : (Sosnowiec, 12 maja 2014 r.)
Authors: Kycler, Maria
Keywords: konferencja naukowa; Bogdan Suchodolski; pedagogika
Issue Date: 2014
Citation: Chowanna, T. 2, (2014), s. 369-374
Abstract: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN) oraz Wyższa Szkoła Humanitas (WSH) w Sosnowcu w dniu 12 maja 2014 roku zorganizowały konferencję naukową O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego. W 110. rocznicę urodzin. Uczestników sesji – prelegentów, przedstawicieli środowisk akademickich, nauczycieli oraz studentów – powitał rektor WSH prof. nadzw. dr Jerzy Kopel, który podkreślił, że konferencja poświęcona życiu oraz dziełu Bogdana Suchodolskiego stanowi kontynuację spotkań upamiętniających spuściznę naukową wybitnych pedagogów pochodzących z Zagłębia – Czesława Kupisiewicza (2010) oraz Bogdana Nawroczyńskiego (2011) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17323
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Konferencja_O_pedagogice.pdf308,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons