Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1733
Tytuł: Uwikłani w dyskurs : O postaciach parady “Kasander demokrata” Jana Potockiego
Autor: Janoszka, Maria
Słowa kluczowe: "Kasander demokrata"; Jan Potocki
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4" (S. 32-49). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The very article is an attempt to read Kasander demokrata, a one‑act text by Jan Potocki from a collection of Parades, as a text treating about a performative power of language. Potocki is portrayed here as a very good parodist of political discourses of opposing political parties, warning against extremist attitudes, but also seems to be a precursor of reflections on language as a tool of power, transforming individuals into ideology products and imposing a given vision of reality on them.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1733
ISBN: 9788322620885
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Janoszka_Uwiklani_w_dyskurs.pdf426,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons