Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17349
Title: Nauki społeczne wobec zmiany- alternatywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki) - recenzja
Authors: Rzymełka-Frąckiewicz, Agata
Wilk, Teresa
Keywords: Nauki społeczne wobec zmiany – alternatywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki); recenzja
Issue Date: 2019
Citation: "Chowanna" 2019, t. 2, s. 265-274
Abstract: Recenzja książki : Krystyna Marzec-Holka, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Anna Wiłkomirska: Nauki społeczne wobec zmiany – alternatywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 274 s., ISBN 978-83-235-3492-1
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17349
DOI: 10.31261/CHOWANNA.2019.53.15
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzymelka-Frackiewicz_ Nauki_spoleczne_wobec_zmiany_alternatywa.pdf323,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons