Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1736
Tytuł: Differential concomitants of the covariant tensor bij which fulfills the condition det b(ij)not=0
Autor: Lorens, Michał
Słowa kluczowe: Matematyka; Komitanty różniczkowe; Tensory
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 57-63
Abstrakt: W pracy została wyznaczona ogólna postać komitant różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu tensora kowariantnego bij, którego część symetryczna jest tensorem nieosobliwym, będących obiektami geometrycznymi pierwszej klasy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1736
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lorens_Differential_concomitants_of_the_covariant_tensor.pdf389,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons