Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17366
Title: Przemoc w szkole - rozmiary i charakter zjawiska
Authors: Rode, Danuta
Keywords: przemoc; przemocw szkole; formy przemocy w szkole
Issue Date: 1998
Citation: Chowanna, 1998, t. 1, s. 24-35
Abstract: Moim głównym zamiarem było zebranie i usystematyzowanie niektórych poglądów dotyczących przyczyn powstawania zjawiska przemocy na terenie szkoły, przedstawienie rozmiarów i form przemocy oraz skutków, jakie może wywołać w funkcjonowaniu dzieci[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17366
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rode_Przemoc_w_szkole_rozmiary.pdf479,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons