Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1739
Tytuł: Note on additive functions of several variable
Autor: Kuczma, Marek
Słowa kluczowe: Matematyka; Funkcje
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 49-51
Abstrakt: Nota o funkcjach addytywnych wielu zmiennych
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1739
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kuczma_Note_on_additive_functions_of_several_variable.pdf287,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons