Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1741
Tytuł: W obronie spójności myśli Jamesa : Recenzja książki Piotra Gutowskiego Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011
Autor: Wójtowicz, Marek
Słowa kluczowe: William James; Piotr Gutowski
Data wydania: 2013
Źródło: "Folia Philosophica" T. 31 (2013), s. 291-294
Abstrakt: Recenzja książki Piotra Gutowskiego Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1741
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
wojtowicz_recenzja_W_obronie_spojnosci_mysli_Jamesa.pdf235,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons