Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1741
Title: W obronie spójności myśli Jamesa : Recenzja książki Piotra Gutowskiego Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: William James; Piotr Gutowski
Issue Date: 2013
Citation: "Folia Philosophica" T. 31 (2013), s. 291-294
Abstract: Recenzja książki Piotra Gutowskiego Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1741
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wojtowicz_recenzja_W_obronie_spojnosci_mysli_Jamesa.pdf235,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons