Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1742
Tytuł: Liesche Abteilung der Tensordichten
Autor: Kucharzewski, Mieczysław
Słowa kluczowe: Matematyka; Pochodna Liego
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 35-41
Abstrakt: W nocie została wyznaczona postać pochodnej Liego gęstości tensorowych w oparciu o definicję podaną w pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1742
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucharzewski_Liesche_abteilung_der_tensordichten.pdf418,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons