Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1743
Tytuł: Wybrane aspekty transgresji Zygmunta Krasińskiego w świetle korespondencji z ojcem (w latach 1830–1831)
Autor: Parwicka, Kryspina
Słowa kluczowe: Zygmunt Krasiński; transgresja
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4" (S. 82-100). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of deliberations made in the article is the analysis and interpretation of Z. Krasiński’s correspondence with his father from the period of the November Uprising. The willingness to take part in the battles against his father’s will, the author of the article reads in the context of the phenomenon of transgression as a n attempt to overcome the constraints imposed on a young poet by his father. In so doing, the notion of transgression is brought closer in the beginning, and the role of this phenomenon in Romanticism is presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1743
ISBN: 9788322620885
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parwicka_Wybrane_aspekty_transgresji_Zygmunta_Krasinskiego.pdf426,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons