Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1743
Title: Wybrane aspekty transgresji Zygmunta Krasińskiego w świetle korespondencji z ojcem (w latach 1830–1831)
Authors: Parwicka, Kryspina
Keywords: Zygmunt Krasiński; transgresja
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4" (S. 82-100). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The subject of deliberations made in the article is the analysis and interpretation of Z. Krasiński’s correspondence with his father from the period of the November Uprising. The willingness to take part in the battles against his father’s will, the author of the article reads in the context of the phenomenon of transgression as a n attempt to overcome the constraints imposed on a young poet by his father. In so doing, the notion of transgression is brought closer in the beginning, and the role of this phenomenon in Romanticism is presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1743
ISBN: 9788322620885
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parwicka_Wybrane_aspekty_transgresji_Zygmunta_Krasinskiego.pdf426,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons