Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17437
Title: EtnoPolska - animacja, edukacja, partycypacja?
Authors: Dziadzia, Bogusław
Keywords: EtnoPolska; kultura regionalna; edukacja kulturalna
Issue Date: 2020
Citation: "Łódzkie Studia Etnograficzne" T. 59 (2020), s. 33-46
Abstract: Problematyka tekstu skoncentrowana jest na celach animacji i edukacji regionalnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem programów dotacyjnych, jakie kierowane są do społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie działań na rzecz dziedzictwa narodowego. Przyczynkiem do rozważań jest program EtnoPolska, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury oraz, formułowane na poziomie państwa, cele działań stymulujących i podtrzymujących kultury regionalne. Przedmiotem analizy są odpowiedzi na cele wspomnianych programów, jak i rozumienie tychże celów przez beneficjentów programów dotacyjnych. Przytoczone dane i obserwacje stanowią przyczynek do analizy stanu tożsamości regionalnych w Polsce, jak też identyfikacji z nią przez społeczności lokalne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17437
DOI: 10.12775/LSE.2020.59.03
ISSN: 2450-5544
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziadzia_EtnoPolska_animacja_edukacja_partycypacja.pdf462,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons