Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1744
Tytuł: On the difference equations of two variables
Autor: Kierat, Władysław
Krasińska, Stefania
Słowa kluczowe: Matematyka; Równania różnicowe
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 25-33
Abstrakt: Cząstkowe równania różnicowe o stałych współczynnikach zwykle rozwiązuje się przy pomocy „funkcji tworzących” [2]. W tej pracy pokazujemy jak można stosować dyskretny rachunek operatorów do rozwiązywania równań różnicowych cząstkowych ze stałymi współczynnikami, o dwóch zmiennych. W części 1. i 2. wprowadzamy dyskretny operator (uogólniony ciąg [4]). W części 3. i 4. jest wprowadzony operator przesunięcia. Ten operator jest podstawowym operatorem dyskretnego rachunku operatorów. Ogólne rozwiązanie różnicowego równania jest przedyskutowane w części 5. i 6.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1744
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kierat_On_the_difference_equations_of_two_variables.pdf462,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons