Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1747
Title: Another proof that a finite integral domain is a field
Authors: Błaszczyk, Bronisława
Keywords: Matematyka; Skończony pierścień całkowity
Issue Date: 1972
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 11
Abstract: Nowy dowód twierdzenia, że skończony pierścień całkowity jest ciałem
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1747
ISSN: 0208-5410
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blaszczyk_Another_proof_that_a_finite_integral_domain.pdf246,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons