Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17543
Tytuł: Skitskij kar'er : unikal'nyj landšaftno-geologičeskij ob''ekt v kan'jone Dnestra, Bukovina, Ukraina
Tytuł równoległy: Скитский карьер – уникальный ландшафтно-геологический объект в каньйоне Днестра, Буковина, Украина
Skitskiy quarry – the unique landscape-geological object in the Dnister River canion, Bukovyna, Ukraine
Autor: Andrejczuk, Wiaczesław
Korżyk, Witalij
Słowa kluczowe: gypsum karst; quarry; cave Dniester Bukovyna; Dniester; Bukovyna
Data wydania: 2014
Źródło: "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", Nr 26, 2014, s. 9-26
Abstrakt: The abandoned quarries can represents a valuable from the environment protection point of view objects. The article is devoted to Skitskiy gypsum quarry located in the canyon of the Dniester River (Western Ukraine), which for over 50 years functions in the mode of renaturalization. The geological, geomorphological (karstic-speleological) and landscape-ecological values of the quarry, their protection, as well as possible ways to use this object are characterized.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17543
ISSN: 1896-1460
2391-5293
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Andreychouk_Korzik, Vitalij P._Skitskij_karer.pdf2,39 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons