Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1755
Tytuł: Dobra żona męża korona - o rolach pełnionych przez europejskie kobiety od czasów starożytnych po współczesność
Autor: Dobosz, Dagmara
Gierczyk, Marcin
Słowa kluczowe: sex; female; social roles; family
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Dobosz, K. Joniec (red.), "Współczesna kobieta - szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych" (S. 13-27). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Naturally occurring social, political and economic changes entail a number of transformations, including those relating to marital and family life. This article attempts to trace the changes that have occurred in family roles performed by women throughout the ages, from a complete closure in the private sphere and performing traditional roles, coherent with the patriarchal nature of the world, in preindustrial societies, through entering the public sphere in the industrial period, to the ability to choose any lifestyle and femininity model today, taking into account the socio‑‑ economic and cultural factors that determine the position and role of gender in society.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1755
ISBN: 9788380122628
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dobosz_Dobra_zona_meza_korona.pdf573,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons