Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17560
Title: Inteligencja emocjonalna i możliwości jej rozwijania w szkole
Authors: Przybyła-Basista, Hanna
Keywords: inteligencja emocjonalna; inteligencja interpersonalna
Issue Date: 2000
Citation: Chowanna, 2000, t. 1, s. 135-143
Abstract: Od chwili ukazania się książek D. Golemana (1997, 1999) i popu­laryzacji takich terminów, jak inteligencja emocjonalna i interpersonalna, coraz więcej psychologów i pedagogów praktyków interesuje się rozwijaniem tych umiejętności u dzieci i młodzieży. Powstają programy oparte na trenin­gach umiejętności psychologicznych, przydatne w profilaktyce przemocy, redukcji zachowań agresywnych, w rozwiązywaniu konfliktów interpersonal­nych itp. Nie oznacza to oczywiście, że przedtem nie było, zarówno na świecie, jak i w Polsce, programów profilaktycznych nastawionych na tego typu rozwój ( Ostrowska, Tatarowicz , red. 1996)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17560
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Basista_Inteligencja_emocjonalna.pdf429,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons