Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17605
Title: Adam Karpiński (1952-2011)
Authors: Jarczykowa, Mariola
Barłowska, Maria
Keywords: Adam Karpiński; wspomnienie
Issue Date: 2012
Citation: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr 1, (2012), s. 329-330
Abstract: 26 października 2011 roku odszedł na zawsze Profesor Adam Karpiński, wybitny historyk literatury i zasłużony edytor. Urodził się 13 października 1952 roku w Zakroczymiu, małym mieście na Mazowszu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił pracę magisterską poświęconą Rozmowom Artaksesa i Ewandra Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Rozprawa przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Rytel zapowiadała już zainteresowania naukowe autora. Profesor przez wiele lat pracowicie odtwarzał wizerunek „Salomona polskiego” (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17605
ISSN: 2353-0928
2084-0772
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczykowa_Adam_Karpinski.pdf235,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons