Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17624
Title: Człowiek wobec zagrożeń, psychospołeczne uwarunkowania oceny i akceptacja ryzyka - recenzja
Authors: Studenski, Ryszard
Keywords: Człowiek wobec zagrożeń, psychologiczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka; Maryla Goszczyńska; recenzja
Issue Date: 1998
Citation: Chowanna, 1998, t. 1, s. 91-93
Abstract: Warunkiem trafnego decydowania i sprawnego funkq'onowania w sy­tuacji ryzyka jest posiadanie wiedzy o jego naturze oraz pułapkach, ja­kie sami zastawiamy na siebie wskutek popełniania błędów w postrzeganiu zagrożeń, optymistycznego oceniania szansy powodzenia oraz nadmiernej koncentracji na wartości wyniku z pominięciem trudności i przeszkód w jego osiągnięciu. W innych przypadkach, stojąc u progu sukcesu, wskutek nierealistycznego pesymizmu i przesadnej oceny prawdopodobieństwa nie­powodzenia, nie podejmujemy aktywności mającej dużą szansę powo­dzenia. Tą zawiłą, skomplikowaną i niedostatecznie jeszcze zbadaną pro­blematykę postrzegania, oceny i akceptacji ryzyka przedstawiła Maryla Goszczyńska w książce Człowiek wobec zagrożeń..., w sposób interesujący i przystępny dla czytelników chcących wzbogacać swoją wiedzę psycholo­giczną[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17624
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studencki_Czlowiek_wobec_zagrozen.pdf331,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons