Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1763
Tytuł: Informacja ekonomiczna - pojęcie i rodzaje
Autor: Matysek, Anna
Słowa kluczowe: informacja ekonomiczna; procesy rynkowe
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 201-211). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article analyses the notion of economic information, contrasting it with terms similar in meaning, i.e. business and agriculture information. Several definitions and interpretations of the notion were compared. Selected classifications of economic information according to E. Jasin were presented. The features of economic information and its types — factographic, micro and macroeconomic, aggregated and disaggregated, as well as retrospective and prospective one were discussed. The three most important functions of economic information, i.e. an informative, decisive and steering one were described. The economic rate, being the most frequent form of the appearance of economic information was defined.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1763
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matysek_Informacja_ekonomiczna.pdf413,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons