Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17665
Title: Wstęp
Authors: Nowak, Anna
Keywords: Chowanna; czasopisma; niedostosowanie społeczne
Issue Date: 2006
Citation: Chowanna, 2006, t. 2, s. 5-6
Abstract: Oddając do rąk Czytelników ten tom „Chowany”, pragniemy udzielić od­powiedzi na następujące pytania: - Jak diagnozować niedostosowanie społeczne i co jest przedmiotem tej diagnozy? - Jak skutecznie oddziaływać na dzieci i młodzież niedostosowaną społecznie? - W jaki sposób społeczeństwo może reagować na demoralizację i czyny karalne nieletnich? - Jakie są możliwości zastosowania alternatywnych środków społeczno-wy­chowawczych w profilaktyce i resocjalizacji?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17665
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_Wstep.pdf241,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons