Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1768
Title: Juliusz Słowacki w piosence
Authors: Szargot, Maciej
Keywords: Juliusz Słowacki; piosenki
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4" (S. 200-218). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The topic of the sketch is references to the biography and works by Juliusz Słowacki in songs. The author traces them in texts by Marian Hemar, Jacek Kleyff, Andrzej Waligóeski, Jan Kaczmarek, Andrzej Garczarek, Olga Lipińska, Marek Piechota, Jacek Kaczmarski and Wojciech Młynarski. The allusions serve the authors to present their opinions on the up‑to‑dateness of the literature and the Romantic worldview, as well as current political issues.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1768
ISBN: 9788322620885
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szargot_Juliusz_Slowacki_w_piosence.pdf419,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons