Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17725
Tytuł: Agresja jako zachowanie społeczne
Autor: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: social behaviours; aggression; family; peer group; local community; school
Data wydania: 2008
Źródło: Chowanna, Nr 2, (2008), s. 191-201
Abstrakt: The author analyses aggressive behaviours in the context of social behaviours. The consequences of aggressive behaviours, though, have a dimension of disorders within the scope of the social health.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17725
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Borzucka_Sitkiewicz_Agresja_jako_zachowanie.pdf276,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons