Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1776
Tytuł: Jeszcze o Królu Duchu i nadczłowieku
Autor: Nawarecka, Lucyna
Słowa kluczowe: Juliusz Słowacki; Fryderyk Nietzsche; "Król Duch"
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 167-176). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article refers to the analogy between Juliusz Słowacki’s works and Friedrich Nietzsche’s philosophy, which was popular in the Young Poland period. The author makes an attempt to prove that the Spirit King and the „Overman” are similar yet discrepant. Nietzsche calls for liberating body and the world from the spirit and God as they are of fake value, and thus destroy the human will. However, Słowacki believes that it is the spirit that is the source of power. Nevertheless, what is common to both Słowacki and Nietzsche is the affirmation of artistic work as the highest form of action. Yet the overman’s artisitc work is entirely carnal in character, whereas the “genesian” way leads „through the Spirit and for the Spirit.”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1776
ISBN: 9788380120310
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nawarecka_Jeszcze_o_Krolu_Duchu_i_nadczlowieku.pdf382,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons