Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1779
Tytuł: Polscy turyści w XIX-wiecznej Japonii
Autor: Kalarus, Oskar
Słowa kluczowe: Japonia; XIX wiek; relacje z podróży
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 222-246). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author analyzes first accounts given by Poles after their trip to Japan, and pays attention to that fact that due to their disposition descriptions of particular places, objects and various aspects of Japanese culture were very different from one another. However, some of them in fact made faux pas, and their accounts revealed their disrespect toward another culture; whereas, others did not try to conceal their fascination with the country, rather, they made attempts to understand and give their account of Japan in most respectful ways. Therefore, the analyzed texts are of scholarly value owing to the fact that they stand as unique ways of viewing Japan from the perspective of first people who traveled that far.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1779
ISBN: 9788380120310
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalarus_Polscy_turysci_w_XIX_wiecznej_Japonii.pdf458,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons