Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1781
Title: Ironia romantyczna w "Młodości Pana Twardowskiego" Jarosława Iwaszkiewicza - w świetle stanu badań
Authors: Kraj, Łukasz
Keywords: Jarosław Iwaszkiewicz; "Młodość Pana Twardowskiego"; ironia romantyczna
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 264-282). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: In this paper the author discusses a digressive poem by Jarosław Iwaszkiewicz The Youth of Mr. Twardowski with regard to romantic irony – a term introduced to literary studies by Friedrich Schlegel, one of the eminent representatives of early German Romanic period. Iwaszkiewicz draws on the ironic patterns predominantly through Juliusz Słowacki – the master of his literary youth. The transgression of ideas in the literary works is independent on one’s familiarity with particular texts, rather – it may issue from a certain historical context as well as social background and familiarity with works by others. Schlegel’s assumptions, brought forth in readings of prominent scholars, provide a significant context to Iwaszkiewicz’s early works.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1781
ISBN: 9788380120310
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kraj_Ironia_romantyczna_w_Mlodosci_Pana_Twardowskiego.pdf437,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons