Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1782
Title: Ballady „o pani, co zabiła pana” w kontekście kryminologii i kryminału (Od Mickiewicza do Gałczyńskiego)
Authors: Zając, Jan
Keywords: Kryminał; Kryminologia; Literatura
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 283-313). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article is devoted to the analysis of alterations in presenting elements of crime and criminology in literature on the basis of various artistic realizations of the motif of a lady who killed a man (in folk texts, in Adam Mickiewicz, Teofil Lenartowicz, Jan Kasprowicz, Światopełek Karpiński and Konstanty Ildefons Gałczyński). The evolution of the motif as seen in subsequent works unveils links between the alterations and the evolution of the pre-scientific and scientific way of thinking about etiology, symptomathology and crime prevention.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1782
ISBN: 9788380120310
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajac_Ballady_o_pani_co_zabila_pana_w_kontekscie_kryminologii.pdf513,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons