Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1782
Tytuł: Ballady „o pani, co zabiła pana” w kontekście kryminologii i kryminału (Od Mickiewicza do Gałczyńskiego)
Autor: Zając, Jan
Słowa kluczowe: Kryminał; Kryminologia; Literatura
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 283-313). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to the analysis of alterations in presenting elements of crime and criminology in literature on the basis of various artistic realizations of the motif of a lady who killed a man (in folk texts, in Adam Mickiewicz, Teofil Lenartowicz, Jan Kasprowicz, Światopełek Karpiński and Konstanty Ildefons Gałczyński). The evolution of the motif as seen in subsequent works unveils links between the alterations and the evolution of the pre-scientific and scientific way of thinking about etiology, symptomathology and crime prevention.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1782
ISBN: 9788380120310
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zajac_Ballady_o_pani_co_zabila_pana_w_kontekscie_kryminologii.pdf513,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons