Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1786
Title: Psychoza jako ekstensywny wymiar ideologii
Authors: Mężyk, Dariusz
Keywords: psychoanaliza; polityka; polityczność; psychoza; ideologia
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kłosiński, D. Matuszek (red.), "Polityczność psychoanalizy : Freud - Lacan - Zizek" (S. 251-262). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pora postawić pytanie o użyteczność psychoanalizy w polu polityczności i polityki zgodnie ze znaczeniem, jakie tym terminom nadaje Chantal Mouffe; polityczności rozumianej jako „wymiar antagonizmu leżący u podstaw każdego ludzkiego społeczeństwa oraz polityki definiowanej przez zestaw praktyk i instytucji, które w obliczu wprowadzonego przez polityczność konfliktu tworzą porządek umożliwiający ludzkie współistnienie”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1786
ISBN: 9788380123793
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezyk_Psychoza_jako_ekstensywny_wymiar_ideologii.pdf362,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons