Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1790
Title: Okultyzm, polityka, psychoanaliza
Authors: Grudnik, Krzysztof
Keywords: okultyzm; psychoanaliza; polityka
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kłosiński, D. Matuszek (red.), "Polityczność psychoanalizy : Freud - Lacan - Zizek" (S. 403-416). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Okultyzm jawi się zatem jako narzędzie politycznego oporu. Jest wymierzone przeciwko społecznej władzy, bo w romantycznym geście wynosi ponad nią jednostkę. Bunt magiczny nie prowadzi do żadnej wspólnej wizji władzy alternatywnej. Żadnych konkretnych politycznych rozwiązań. One istnieją, lecz na poziomie indywidualnym, stosownym dla każdej jednostki, dla każdego adepta. Nie można więc stwierdzić, jak Adorno, Eco czy Orwell, że okultyzm jest ze swej natury faszystowski. Będzie to równie nieprawdziwe, jak twierdzenie, że okultyzm jest ze swej natury komunistyczny. Okultyzm nie ma jasno określonej (czy niejasno implikowanej) orientacji politycznej. Mają ją natomiast, w całej gamie możliwych odcieni, jego adepci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1790
ISBN: 9788380123793
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grudnik_Okultyzm_polityka_psychoanaliza.pdf375,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons