Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17954
Title: Dwie aksjologie? – recenzja
Other Titles: Axiological aspects of creativity – review
Authors: Kisiel, Marian
Keywords: Joanna Adamowska; recenzja
Issue Date: 2014
Citation: "Postscriptum Polonistyczne", 2014, nr 1, s. 223-226
Abstract: Już pierwsze zdania monografii Joanny Adamowskiej dobitnie uwyraźniają problem badawczy. Mowa będzie zatem o Tadeuszu Różewiczu i Zbigniewie Herbercie jako „poetach o podobnej »wrażliwości aksjologicznej«, stawiających w centrum swoich zainteresowań problematykę wartości” (s. 10). Autorka ma głęboką świadomość odmienności obu twórców. Mówi o ich „sporze” i „dialogu”. W błyskotliwym résumé opinii krytycznych, a także w przywołaniu sądów poetów o sobie (s. 12–46), ten „w istocie nierozwiązywalny splot” (s. 10) Różewicza i Herberta został rzeczowo pokazany na dwóch planach – politycznym i estetycznym. Referując, badaczka nie opowiedziała się po żadnej ze stron [...]. Recenzja: Różewicz i Herbert : aksjologiczne aspekty twórczości / Joanna Adamowska. - Kraków : Universitas, cop. 2012. - 388 s. ; 24 cm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17954
ISSN: 1898-1593
2353-9844
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Dwie_aksjologie.pdf355,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons