Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17954
Tytuł: Dwie aksjologie? – recenzja
Tytuł równoległy: Axiological aspects of creativity – review
Autor: Kisiel, Marian
Słowa kluczowe: Joanna Adamowska; recenzja
Data wydania: 2014
Źródło: "Postscriptum Polonistyczne", 2014, nr 1, s. 223-226
Abstrakt: Już pierwsze zdania monografii Joanny Adamowskiej dobitnie uwyraźniają problem badawczy. Mowa będzie zatem o Tadeuszu Różewiczu i Zbigniewie Herbercie jako „poetach o podobnej »wrażliwości aksjologicznej«, stawiających w centrum swoich zainteresowań problematykę wartości” (s. 10). Autorka ma głęboką świadomość odmienności obu twórców. Mówi o ich „sporze” i „dialogu”. W błyskotliwym résumé opinii krytycznych, a także w przywołaniu sądów poetów o sobie (s. 12–46), ten „w istocie nierozwiązywalny splot” (s. 10) Różewicza i Herberta został rzeczowo pokazany na dwóch planach – politycznym i estetycznym. Referując, badaczka nie opowiedziała się po żadnej ze stron [...]. Recenzja: Różewicz i Herbert : aksjologiczne aspekty twórczości / Joanna Adamowska. - Kraków : Universitas, cop. 2012. - 388 s. ; 24 cm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17954
ISSN: 1898-1593
2353-9844
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Dwie_aksjologie.pdf355,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons