Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18002
Title: Sprawozdanie z Konferencji Muzykologicznej w Cieszynie
Authors: Reginek, Antoni
Keywords: konferencja naukowa; Cieszyn; pieśń religijna; Śląsk
Issue Date: 2003
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 36, nr 1 (2003), s. 310-311
Abstract: Dnia 27 XI 2002 r. w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się konferencja naukowa: Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze, zorganizowana przez tamtejszy Zakład Teorii Muzyki, działający w ramach Instytutu Muzyki, a prelekcje wygłosili głównie przedstawiciele ważniejszych ośrodków muzykologicznych południowej Polski. Bezpośrednio za zorganizowanie całej konferencji była odpowiedzialna dr Bogumiła Mika z Cieszyna. Uroczystego otwarcia dokonał doc. Janusz Seligman, prodziekan ds. artystycznych, naukowych i współpracy zagranicznej Wydziału Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18002
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reginek_Sprawozdanie_z_Konferencji.pdf213,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons